Ettevõtte hindamise reegel nr. 2
Ettevõtte hind muutub ajas ja vastavalt olukorrale.

REEGEL: Hinnake ettevõtet sellel ajahetkel, kui teil seda tõesti vaja on, sest minevikus saadud või tulevikku prognoositud näitajad ei pruugi kajastada praegust tegelikku olukorda.

Ükski lapsevanem ei väida, et tema laps on paha, rumal või andetu. Iga ettevõte on omanikele nagu omaenda laps ja iga ettevõtte omanik arvab, et tema ettevõte on maailma parim, kasumlikum ja unikaalsem. Kui läheb hindamiseks, siis on paraku teisiti. Nii palju, kui on ettevõtete hindajaid, on hindamiseks erinevaid meetodeid ja arvamusi. Ettevõtte väärtuses ja hinnas on palju subjektiivsust.

Iga ettevõte ja olukord on kinni omas ajas, hindamise hetkes ja olukorras. Üks ja sama ettevõte on erineval ajahetkel erineva väärtuse ja hinnaga. Ettevõte muutub vastavalt välismõjudele ja arenguastmetele. Ettevõte muutub ka sisemõjurite toel – juhtimine, töötajad, sündmused. Muutused on ettevõttele eluks vajalikud. Ärge lootke minevikus tehtud hindamisele. See kehtis siis, täna see enam ei kehti.