Ettevõtte hindamise reegel nr. 3
Keegi ei tea, mis tulevikus toimub ja kui palju on diskontomäär.

REEGEL: DCF ei ole ainus hindamise meetod ega sobi alati väikeste ja keskmiste ettevõtet hindamiseks.

Diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF) on enimkasutatud meetod ettevõtte hindamiseks. Selle meetodiga leitakse ettevõtte väärtus vastavalt sellele, kui võimekas on ettevõte tulevikus rahavooge tekitama. Tuleviku rahavood diskonteeritakse tänasesse.

Vaatamata sellele, et DCF meetod on laialt kasutatav, on meetodisse sisse kirjutatud suur kogus subjektiivsust. Mistõttu meetod ei pruugi paljudel juhtudel üleüldse sobida. DCF baseerub kahel näitajal: tuleviku perioodide prognoosimisel ja arvutusliku diskontomäära rakendamisel.

Esiteks me ei tea kunagi kuidas ettevõte tulevikus käitub. Me võime ennustada või prognoosida, aga see kõik on ikkagi teoreetiline huupi pakkumine.

DCF loogika teine nurgakivi on diskonteerimine. Kuigi DCF valem on konkreetne, siis diskontomäär on raskesti määratav. Eriti väikeettevõtete puhul. Ainuüksi kümnendiku muutmine võib mõjutada lõpptulemust märgatavalt. DCF on matemaatika. Matemaatika on täppisteadus, aga ettevõtlus on subjektiivne ja määramatu. Need ei sobi omavahel kokku.

Me saame DCF valemis kasutada erinevaid korrigeerivaid tehteid, kuid ka need on matemaatilised arvutused mille tarbeks on vaja kasutada arvandmeid. DCF meetodi nõrk koht peitubki selles, et paljudel juhtudel pole mõistlik suruda ettevõtet kindlatesse matemaatilistesse raamidesse kus meil on lihtne arvuline tulemus arvutada, kui ettevõte tegelikult tegutseb raskesti prognoositavas subjektiivsuses.