Ettevõtjad jagunevad suures laastus kolmeks: töömesilased, peremehed-perenaised, investorid.

Töömesilased tegelevad ettevõtlusega, et oma erialast oskust läbi ettevõtluse paremini rakendada ja sellega rohkem kui palgatööga teenida.
Peremeestele on tema ettevõte vara. Nad hooldavad ja arendavad oma vara selliselt, et see neile dividende toodaks.
Investorid suhtuvad äriomandisse kui investeeringusse. Nad panustavad oma tööd, raha ja majandamisoskust ettevõttesse selleks, et ettevõte väärtusoleks kõrge ja ajas kasvaks.

Paneme ettevõtjate tüübid tabelis kokku ettevõtlusega alustamise liikidega:

Näeme, et ideepõhine ettevõtlus on eelkõige töömesilastele ja peremeestele. Ettevõtte ostu peale mõtlevad eelkõige investorid. Frantsiis aga sobib kõigile.

Frantsiisivõtjad jagunevad samuti laias laastus kolmeks: brändimüüjad, oskajad, rahateenijad.

Brändimüüjad tahavad tegeleda väga tuntud brändiga, et bränd ise müüks ja muudaks nende elu lihtsamaks.
Oskajad tahavad tegeleda valdkonnaga, mida tunnevad või mis on südamelähedane. Nad arvavad, et kui nad valdkonda ei tunne, siis nad ei saa äri majandamisega hakkama.
Rahateenijatele pole äri iseloom ja valdkond esmatähtsad. Neid huvitab kasum ja raha teenimine.

Frantsiisiandjad soovivad, et nende frantsiisivõtjad oleksid majandusharidusega, ettevõtluskogemusega ja vastava valdkonna töökogemusega. Praktika on aga tõestanud, et nendele tingimustele vastav frantsiisivõtja ei ole kõige parem sihtgrupp. Selliste omadustega inimesele tegelikult frantsiisiäri ei sobi. Hea frantsiis peab olema õpetatav ja arusaadav inimestele, frantsiisivõtjatele, kellel pole kogemusi ja kes ei riski iseenda ideepõhist ettevõtet luua.

Kes siis on hea frantsiisivõtja? Kui me jätame investori tüüpi ettevõtjad ja kallid investeerimisfrantsiisid kõrvale, siis parimad frantsiisivõtjad on töömesilase ja peremehe hingega inimesed. Soomes on tehtud uuring, millest selgub, et head frantsiisivõtjad on pikaajalise riigiameti töökogemusega keskealised naistöötajad, kellel on pereelus ja ametiredelil kindlus ja stabiilsus saavutatud, sellega kaasnev teatud tüdimus tekkinud ning kes kaaluvad oma elus uusi väljakutseid või lausa kannapöördeid. Ajakiri Entrepreneur Europe kirjutas artiklis „These 5 Nontraditional Types of Franchisees Make Great Leaders“, et viimasel ajal on edukalt frantsiisiärisse lisandunud ebatraditsioonilised grupid: noored, beebibuumerid, töölised, veteranid, väikelaste emad.

Frantsiisiettevõtluse populaarsuse kasv ja selle laienemine inimesteni, kes varajasemalt ei tundnud huvi ettevõtja elustiili vastu, on selge märk sellest, et:
a) frantsiis on lihtsaim viis alustada ettevõtlusega;
b) frantsiisivõtjaks sobivad ka need, kellel napib majandusharidust, ettevõtluskogemust või tööoskuseid mõnes konkreetses valdkonnas.