Ettevõtte hindamise reegel nr. 6
Varad, raha, positsioon.

REEGEL: Iga ettevõtte väärtus koosneb alati kolmest komponendist: varad, raha ja positsioon.

Rahale väärtuse leidmine on kõige lihtsam. See on kas kasum, vaba rahavoog, tootlus või muu selgesti rahanumbrina väljendatav suurus. Tähtis et selles numbris peegelduks ettevõtte vaba raha tootmise potentsiaal ja võimekus.

Vara väärtus/hind on subjektiivsem näitaja kui raha. Vaatamata sellele, et bilansis on varad kirjas alati mingi väärtusena, on küsitav, mis on varade turuväärtus, või kas väljaspool ettevõtte äritegevust on nendel varadel sellist väärtust.

Hoopis keeruline on positsiooni hindamisega. Mis on positsioon ja mida kujutab endast positsiooni väärtus? Kas selleks on kliendid, kaubamärk, turuosa, patendid, unikaalne kinnisvara, väljaõpetatud lojaalsed töötajad või midagi muud ja unikaalset?