Kuigi ettevõtte hindamist võib vaja minna erinevatel juhtudel, tellitakse hindamisi valdavalt kahel ajendil. Formaalset hindamist soovitakse juhul, kui on vaja konkreetset numbrit millegi saavutamiseks või lepingusse, kus seda võetakse vaieldamatu väärtusena või „spetsialisti“ arvamusena. Teisel juhul vajatakse hindamist, kui saadud numbrit kasutatakse mõne reaalse tehingu läbiviimiseks ja hinna üle läheb või võib minna kauplemiseks. Sel puhul on tegemist indikatiivse hindamisega.

Formaalne hindamine on sisetehingute tarbeks. Ettevõttega seotud isikutel on mõne formaalse toimingu kinnitamiseks, testimiseks, võrdlemiseks vaja eksperdi või kõrvalseisja arvamust objekti väärtuse kohta. Formaalne hindamine ongi teiste sõnadega väärtuse määramine. Tüüpilisemad olukorrad siin on: aktsionäride omavahelised ringimängimised või vaidlused; vähemusaktsionäride väljaost; töötajate motivatsiooniskeemide või pensioniplaanide koostamine; grupisisesed väärtuse määrangud (kontserni auditeerimisel); pärandused; perekondlikud varaga seotud toimingud (omaniku surm, lahutus); ka selleks, et endal on huvitav teada (kõrvalseisja arvamus). Siinkohal tasub tähele panna, et auditeerimine ja äriplaanides kasutatavad arvutused ei ole hindamine. Kuid nii auditeerimisel või äriplaani kirjutamisel võib väärtuse määramist või  hindamist vaja minna. Kui on tarvis toimingutele (auditeerimisele või äriplaani koostamisele) kommertsväärtuslikku sisu anda (näiteks põhivara jääkväärtust hinnata või turupositsiooni määrata).

Indikatiivsed hinnangud peaksid andma tellijale või tehingu osapooltele aimu ettevõtte võimalikust hinnast turul. Indikatiivsed hinnangud ongi võimaliku hinna äraarvamised. Tüüpilisemad olukorrad: M&A tehingud – ost, müük; MBI; ühinemised, jagunemised; finantseerimised, investeeringute kaasamised; uute aktsionäride kaasaminsed; aktsiakapitali muutmised. Kõik need tehingud, mida tehakse ettevõttest väljapoole, võõraid kaasates ja avatud turul olles. Teiste sõnadega olukorrad kus on palju ettevõtte väliseid muutujaid, mis omakorda võivad mõjutada ettevõtte siseseid näitajaid.