Iga ettevõtte väärtus (hind) kujuneb kolme komponendi – varad, raha, positsioon – alusel. Ükskõik, kui suur või väike, kui kasumlik või kahjumlik see ettevõte poleks, ükskõik millise meetodiga me selle ettevõtte väärtust ei määraks.

Varad. Olulised on väärtust tõstvad unikaalsed varad. Vara peab olema üks-ühele vajalik äritegevuseks. Näiteks väärtust omav vara EI OLE:
– Suvaline kinnisvara bilansis, mis ei ole otseselt (või turunduseesmärkidel) vajalik;
– Omaniku väljamakstud luksusautod ja muu isiklikuks tarbeks firma nimel soetatud „vara“, kui need ei teeni ärilist eesmärki;
– Töötajate puhkamiseks mõeldud suvila või muu töötajate heaolu tõstev „vara“, kui see ei oma motiveerimise või muud ärilist eesmärki;
– Valesti või ebaõnnestunud projektide tarbeks soetatud masinad jaseadmed;
– Ülehinnatud, ainult endale huvi pakkuv, intellektuaalne vara;
– Investeering, mis pole eesmärki täitnud.

Siinkohal võrdluseks vastupidine näide, kus esmapilgul väärtusetu vara on väga ilmekalt rakendatud ettevõtte äritegevuse teenistusse: Stora Ensol on Helsinki külje all Alvar Aalto disainitud suveresidents. Nad võõrustavad seal oma globaalseid kliente ning viivad läbi nõupidamisi ja koolitusi. See on väärtust tõstev vara, kuigi selle omamine ja ülalpidamine on mõttetult kallis. Nagu lennuk juhtkonna sõidutamiseks, kui parasjagu ei aeta globaalset äri ega pea päeva jooksul olema kolmes erinevas maailma punktis. Või purjejaht klientide lõbustamiseks, kui see ei teeni äriarenduslikku kasu. Või investeeringud fondidesse või väärtpaberitesse, kui need on tehtud väljavõtmata kasumi ajutiseks hoiustamiseks.
jne, jne.

Raha. Raha väärtuse valemis on kasum, kui seda pole vaja reinvesteerida. Raha on rahavoog, kui see terves ulatuses ei lähe kohustuste katmiseks. Lihtsamalt öeldes, ettevõte on väärtuslik sellisel juhul, kui ta genereerib vaba kasumit ja rahavoogu, mida on võimalk äritegevust kahjustamata ettevõttest välja võtta. Raamatupidamislik number muutub rahaks, kui selle saab äritegevusest eemaldada. Vaba rahavoo genereerimise võime onettevõtte väärtuse nurgakivi.

Positsioon. Subjektiivne näitaja, aga samas kõige magusam komponent väärtuse loomel. Positsiooni eest on võimalik saada teatud olukordades hästi makstud, isegi siis kui ettevõte äritegevus toodab kahjumit ja ettevõttel puuduvad väärtuslikud varad.
Väärtuslik positsioon on näiteks:
– Erioskus mis teistel puudub;
– (Püsi)kliendid kui iga firma jaoks alati kõige tähtsam positsiooni komponent;
– Rahvusvaheline äriväljund, mis väikese turu puhul, nagu meil Eestis, on elulise tähtsusega;
– Tuntud kaubamärk (bränd), see  aitab tugevamini maas seista;
– Turuosa, ükskõik kui väike see poleks, ent kui seda saab nimetada, on see väga väärtuslik;
jne, jne.