Ärilahenduste väljatöötamine

Nii nagu eesti keeles ei ole head vastet terminile Business Engineering – meie oleme selle tõlkinud „ärilahenduste väljatöötamine“ – oleme ka selle termini klassikalist mõistet mugandanud ettevõtte väärtuse tasandile. Meie meelest peab ettevõte olema majandatud ja korraldatud nii, et ettevõte oleks väärtuslik ja selle väärtus ajas tõuseks. Primaarne ei ole lühiajaline kasumlikkus vaid pikaajaline väärtuse tõus. Sellest lähtuvalt oleme asetanud rõhu ärilahenduste teenustel ärimudeli ja -protsessi väljatöötamisele, brändingule, rahvusvahelistumisele ja virtuaalsele assisteerimisele.

Mis on ärilahendused?
Nimetame ärilahendusteks sellist protsessi, kus ideest tehakse toimiv ettevõte. Mitte ettevõtte asutamine, mitte äriplaani kirjutamine, mitte äri kasvatamine või arendus, vaid kogum konkreetseid tegevusi, läbi mille saab ideest vormida toimiva ja väärtusliku ettevõtte. Sellise ettevõtte, mida saab uuele tasandile tõsta või mis on müüdav.

Miks väärtus mitte kasum?
Ettevõtte väärtuse tõstmiseks on võimalusi ja tarkade nõuandeid nii palju kui maailmas on ettevõtteid ja natuke veel lisaks. Veelgi rohkem on edulugusid, kuidas äriga kasumit teenida ja rikkaks saada. Hulga vähem räägitakse ja tegeletakse sellega, kuidas ehitada üles selline ettevõte, mis oleks omanikule “pensionisambaks” ja kust oleks võimalik kasuga väljuda. Aitame teha sellise ettevõtte, mis on omanikule tugevaks äriomandiks ja mis on vajadusel müüdav.

Kellel on ärilahenduste väljatöötamise teenusest kasu?
Neile, kes on oma äri juba käima saanud, kuid ei tea täpselt, kuidas edasi liikuda või kuhu panustada. Toetudes enda ja paljude teiste kogemusele aitab ADMINISTRAATOR vaadata teil oma ettevõtet kõrvalseisja ja turupõhise pilguga. Üllatavalt tihti peame tunnistama: „What got you here, won’t get you there.“ Saame selles valguses teile kasulik olla.

ADMINISTRAATOR osutab järgnevaid ärilahenduste teenuseid:
Ärimudeli ja -protsessi väljatöötamine
Bränding
Rahvusvahelistumine
Virtuaalse töö korraldamine

Mis teenus maksab?
Ettevõtteid, olukordi ja taustsüsteeme on väga erinevaid. Praktiliselt iga case on erandlik. Seetõttu ei saa me koostada hinnakirja ärilahenduste teenustele. Võtke meiega ühendust ja pärast teie soovide ja olukorraga tutvumist teeme pakkumuse.