Ärimudeli ja -protsessi väljatöötamine

Väärtuslik ärimudel on selline, kus ettevõte ei ole omanikest äritegevuslikult sõltuvuses. Selline, kus on selge nägemus vajalikest ja olulistest tegevustest. Selline, kus idee, juhtimine ja protsess on võrdselt tähtsad. Loomulikult on kasumi tootmise võimekus esmatähtis, aga selleni jõuabki tavaliselt alles siis kui terviklik ärimudel on paigas.

Aitame töötada välja ärimudeleid ja äriprotsesse, et:
– omanik saaks ise eemalduda tegevjuhtimisest;
– omanik ei peaks enda isikuga ettevõttele väärtust lisama;
– töökorraldus oleks optimeeritud;
– ärimudel ja -protsess oleks know-how osa;
– ärimudel ja -protsess oleks brändi osa.

Erinevatel ettevõtetel ja erinevates olukordades on meetodid ja tegevused erinevad. Standardseid lahendusi pole. Ärilahenduste teenuseid osutame firmaga eelneva tutvumise ja arutelude järel, pakkumuste alusel. Sama põhimõte on ka hinnapoliitikas.

§ Kuna ADMINISTRAATORi teenuseid osutades puutume kokku ja vahetame tundlikku ja konfidentsiaalset informatsiooni kliendi-tellija äriomandi ja tema äriprotsesside kohta, siis kõikide teenuste osutamisele eelneb põhjalik tutvustamine ja tutvumine soovide ja olukorraga ning sõlmime teenuse osutamise lepingu ja konfidentsiaalsuse lepingu.

Et leppida kokku esmane vestlus ärimudeli väljatöötamiseks võtke meiega ühendust info@administraator.ee.