ETTEVÕTETE HINDAMISE JA VÄÄRTUSE TÕSTMISE TEENUSED|info@administraator.ee

Blogi

/Blogi/

Kas sobid ettevõtjaks?

Kes sobib ettevõtjaks? Selle küsimusega algavad praktiliselt kõik alustava ettevõtja koolitused ja raamatud. Samas tundub selline küsimuse püstitus naljaks, sest transfarentset ettevõtja tüüpi pole olemas. Kõik inimesed sobivad ettevõtjaks. Mida omanäolisemad nad on, seda suurema tõenäosusega saadab neid edu, sest nad oskavad turgu raputada ja mida „tavalisemad“nad on, seda paremini nad oskavad turu maitset tunnetada. [...]

Autor |august 7th, 2021|Personaalne rahandus|0 kommentaari

Rahvusvahelise äri tehinguliigid

Ühisettevõte ja ühinemine ÜHINE TEGUTSEMINE – JOINT VENTURE Ühisettevõte on kahe või enama osapoole loodud äriüksus. Seda tehakse, et: – jagada omandit, – jagada tulu, – jagada riski, – ühiselt protsessi juhtida, –  pääsemiseks uuele turule, –  saavutamaks võimendatud efektiivsus varade ja toimingute ühendamise kaudu, –  pääsemaks ligi know-howle. Tuleb teha vahet erinevatel ü-tähega ühismudelitel. [...]

Autor |august 7th, 2021|Ettevõtte arendamine|0 kommentaari

Ettevõtte hindamise rusikareeglid

Lisaks erinevatele põhjalikele meetoditele on võimalik ettevõttele anda esialgne kiirhinnang. Millesse muidugi tuleb suhtuda ettevaatlikult. Rusikareegel nr. 1 Kui väikefirmas on omanik ise juhtimises tegev siis kõige väärtuslikumaks rahavooks loetakse omaniku välja võetud raha. Selle kohta on kasutusel termin SDCF (Sellers Discretionary Cash Flow) ehk müüja arvatav rahavoog. Rusikareegel nr. 2 Optimaalselt juhitud ja kasumlikke [...]

Autor |august 7th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Rahvusvahelise äri tehinguliigid

JURIIDILISE ESINDUSE LOOMINE VÄLISMAAL Üks välisesinduse loomise põhjuseid on vajadus olla oma klientidele lähedal, piltlikult hingata nendega sama õhku. Kui see on ainus põhjus, siis võib see kaunis kalliks osutuda. Odavam ja tulemuslikum on esinduse loomine turunduslikel eesmärkidel. Seda omakorda mitte välisturul oma kaupade turundamise eesmärgil, vaid oma firma imidži tõstmise eesmärgil. Üldlevinud esinduse tegemise [...]

Autor |juuli 5th, 2021|Ettevõtte arendamine|0 kommentaari

3 INVESTEERINGUT OMA ETTEVÕTTESSE

Esimene investeering tehakse ettevõtte asutamise, käivitamise ja ellujäämise etappides. See on investeering ettevõtte elujõilisusse. See on loomulik investeering, mille tegemata jättes alustav ettevõte arvatavasti ei käivitugi. Valdavalt ei ole väikeettevõtte puhul esmane investeering ainult rahas mõõdetav. Alginvesteeringut tehes on töö, peremees ja investor kõik läbisegi üks ja seesama. Algataja-omanik maksab raha, teeb tööd ja käitub [...]

Autor |juuli 5th, 2021|Personaalne rahandus|0 kommentaari

Ettevõtte väärtuse kolm komponenti

Iga ettevõtte väärtus (hind) kujuneb kolme komponendi – varad, raha, positsioon – alusel. Ükskõik, kui suur või väike, kui kasumlik või kahjumlik see ettevõte poleks, ükskõik millise meetodiga me selle ettevõtte väärtust ei määraks. Varad. Olulised on väärtust tõstvad unikaalsed varad. Vara peab olema üks-ühele vajalik äritegevuseks. Näiteks väärtust omav vara EI OLE: - Suvaline [...]

Autor |juuli 5th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Milleks hinadmist tellitakse?

Kuigi ettevõtte hindamist võib vaja minna erinevatel juhtudel, tellitakse hindamisi valdavalt kahel ajendil. Formaalset hindamist soovitakse juhul, kui on vaja konkreetset numbrit millegi saavutamiseks või lepingusse, kus seda võetakse vaieldamatu väärtusena või „spetsialisti“ arvamusena. Teisel juhul vajatakse hindamist, kui saadud numbrit kasutatakse mõne reaalse tehingu läbiviimiseks ja hinna üle läheb või võib minna kauplemiseks. Sel [...]

Autor |juuni 7th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Mis on äriomandi planeerimisel oluline?

Äris planeerimine on tänamatu töö. Me seame endale sihid ja suurusjärgud, aga tavaliselt läheb ikka teisiti. Mõnevõrra lihtsam on seisukoht võtta ise enda äriomandi suhtes. Kõige lihtsam on vastata enda jaoks mõnele „lihtsale“ küsimusele. Vastused ongi juba mingit sorti plaan. Ajas edasi liikudes ja küsimusi-vastuseid korrigeerides tekkib päris plaan. Kui ma selle ettevõtte asutan või [...]

Autor |juuni 7th, 2021|Personaalne rahandus|0 kommentaari