ETTEVÕTETE HINDAMISE JA VÄÄRTUSE TÕSTMISE TEENUSED|info@administraator.ee

Ettevõtte väärtus

/Ettevõtte väärtus

Ettevõtte hindamise rusikareeglid

Lisaks erinevatele põhjalikele meetoditele on võimalik ettevõttele anda esialgne kiirhinnang. Millesse muidugi tuleb suhtuda ettevaatlikult. Rusikareegel nr. 1 Kui väikefirmas on omanik ise juhtimises tegev siis kõige väärtuslikumaks rahavooks loetakse omaniku välja võetud raha. Selle kohta on kasutusel termin SDCF (Sellers Discretionary Cash Flow) ehk müüja arvatav rahavoog. Rusikareegel nr. 2 Optimaalselt juhitud ja kasumlikke [...]

Autor |august 7th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Ettevõtte väärtuse kolm komponenti

Iga ettevõtte väärtus (hind) kujuneb kolme komponendi – varad, raha, positsioon – alusel. Ükskõik, kui suur või väike, kui kasumlik või kahjumlik see ettevõte poleks, ükskõik millise meetodiga me selle ettevõtte väärtust ei määraks. Varad. Olulised on väärtust tõstvad unikaalsed varad. Vara peab olema üks-ühele vajalik äritegevuseks. Näiteks väärtust omav vara EI OLE: - Suvaline [...]

Autor |juuli 5th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Milleks hinadmist tellitakse?

Kuigi ettevõtte hindamist võib vaja minna erinevatel juhtudel, tellitakse hindamisi valdavalt kahel ajendil. Formaalset hindamist soovitakse juhul, kui on vaja konkreetset numbrit millegi saavutamiseks või lepingusse, kus seda võetakse vaieldamatu väärtusena või „spetsialisti“ arvamusena. Teisel juhul vajatakse hindamist, kui saadud numbrit kasutatakse mõne reaalse tehingu läbiviimiseks ja hinna üle läheb või võib minna kauplemiseks. Sel [...]

Autor |juuni 7th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

EBITDA korrutis

Ettevõtte hindamise reegel nr. 7 Rusikareegel – EBITDA korrutis REEGEL: Rusikareeglid on kiired võimalused. EBITDA korrutis ei anna põhjalikku ja õiget vastust, kuid annab idee võimaliku tootluse kohta. Vaatamata sellele, et ettevõtte hindamine on komplitseeritud ja loominguline tegevus, on olemas üks lihtne võimalus suurusjärgu kiireks määratluseks. See on EBITDA korrutis. Kui on tegemist väikeettevõttega, kus [...]

Autor |mai 9th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Varad, raha, positsioon

Ettevõtte hindamise reegel nr. 6 Varad, raha, positsioon. REEGEL: Iga ettevõtte väärtus koosneb alati kolmest komponendist: varad, raha ja positsioon. Rahale väärtuse leidmine on kõige lihtsam. See on kas kasum, vaba rahavoog, tootlus või muu selgesti rahanumbrina väljendatav suurus. Tähtis et selles numbris peegelduks ettevõtte vaba raha tootmise potentsiaal ja võimekus. Vara väärtus/hind on subjektiivsem [...]

Autor |aprill 11th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Müüjad müüvad minevikku, ostjad ostavad tulevikku

Ettevõtte hindamise reegel nr. 5 Müüjad müüvad minevikku, ostjad ostavad tulevikku. REEGEL: Hind ja väärtus ei lähe tavaliselt kokku. Väärtuse määramine on siseste tehingute tarbeks, hindamine – väliste. Väärtus väljendab minevikus tehtut, hind on vundamendiks tuleviku arengutele. Müüjad-omanikud räägivad, mida nad on ettevõttes teinud, kui palju vaeva näinud, et kui neid poleks olnud, ei oleks [...]

Autor |märts 9th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Ettevõtte hindamine on kunst, mitte teadus

Ettevõtte hindamise reegel nr. 4 Ettevõtte hindamine on kunst, mitte teadus. REEGEL: Alati on vaja hinnata mitme erineva meetodiga, kuid samas ei tohi otsida tulemuste aritmeetilist keskmist. Lõppude lõpuks määrab tulemuse ikkagi hindaja kogemus. Võimalikult “õige”vastuse saamiseks on vaja ettevõtet hinnata mitme erineva meetodiga. Vahel on tulemused väga erinevad, vahel langevad kokku. Vastus ei ole [...]

Autor |veebruar 13th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari

Keegi ei tea, mis tulevikus toimub ja kui palju on diskontomäär

Ettevõtte hindamise reegel nr. 3 Keegi ei tea, mis tulevikus toimub ja kui palju on diskontomäär. REEGEL: DCF ei ole ainus hindamise meetod ega sobi alati väikeste ja keskmiste ettevõtet hindamiseks. Diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF) on enimkasutatud meetod ettevõtte hindamiseks. Selle meetodiga leitakse ettevõtte väärtus vastavalt sellele, kui võimekas on ettevõte tulevikus rahavooge tekitama. Tuleviku [...]

Autor |jaanuar 12th, 2021|Ettevõtte väärtus|0 kommentaari