Ettevõtte hindamine

Ettevõtte hindamiseks on palju erinevaid meetodeid ja lähenemisi, kuid võimalikult adekvaatse tulemuse saamiseks on vaja toetuda kogemustele ja võrreldavatele olukordadele. Hindamine, erinevalt väärtuse määramisest, on hinnatava ettevõtte paigutamine ümbritsevasse taustsüsteemi. Kuna hinna kujunemisel on fundamentaalse tähtsusega inimfaktor ja sõltuvuse risk, siis tekib hind nõudluse ja pakkumise alusel, mida omakorda survestavad eelkõige emotsioonid, mitte ratsionaalsus.

Kui teil on plaanis tehing äriomandiga, siis ADMINISTRAATOR osutab ettevõtte hindamise teenust.

Peamine meetod on meie enda koostatud VRP (varad, raha, positsioon) meetod. Selle toetamiseks ja võrdluseks kasutame väärtuse määramise põhimõtteid ja meetodeid:

– diskonteeritud rahavoogude meetodit;
– kasumi korrutise meetodit;
– varadel ja omakapitalil baseeruvat väärtuse määramist;
– turu arengute meetodit;
– investeeringu tootluse meetodit;
– nullist alustamise meetodit;
– likvideerimisväärtust.

Tulemuse vormistame raporti kujul:
– ettevõtte kirjeldus ja seis;
– hinnang ettevõtte väärtusele;
– ettevõtte väärtust tõstvad ja vähendad tegurid;
– turu ja taustsüsteemi kirjeldus ja seis;
– kasutatud meetodite ja tulemuste analüüs;
– modelleeritud hinnang tehingu teise poole pilgu läbi;
– võimalik hind.

Raporti vormistame eesti ja/või inglise keeles.

Vaadake meie hindamise põhimõtteid SIIT

ADMINISTRAATOR kuulub samasse äriteenuste gruppi rahvusvahelise äri ja M&A firmaga INTERNATIONAL TRADE SERVICES. Kui teil on mõttes hindamine rahvusvahelises kontekstis, tehingud äriomandiga või laienemine välisturule, tasub ka selles osas meie kompetentsi uurida. Ettevõtte müügiks ettevalmistamist teeb VR PRO.

§ Kuna ADMINISTRAATORi teenuseid osutades puutume kokku ja vahetame tundlikku ja konfidentsiaalset informatsiooni kliendi-tellija äriomandi ja tema äriprotsesside kohta, siis kõikide teenuste osutamisele eelneb põhjalik tutvustamine ja tutvumine soovide ja olukorraga ning sõlmime teenuse osutamise lepingu ja konfidentsiaalsuse lepingu.

Et leppida kokku esmane vestlus teie ettevõtte hindamiseks võtke meiega ühendust info@administraator.ee.