Äriomandi hindamine

Ärge ajage segi – äriomand ei ole sama mis eraomand. Äriomand on ettevõtlusomand. Äriomandil on tähtis koht teie rahakotis ja seetõttu on vajadus aegajalt seda hinnata. Hindamist läheb vaja ka siis kui teete oma äriomandiga tehinguid.

Mis vahe on hinnal ja väärtusel?
Hind sõltub nõudmise ja pakkumise vahekorrast ja väljendub ostja ja müüja profiili ja huvide alusel. Hinnast räägime siis, kui äriomandiga tehakse tehinguid. Hinna teada saamiseks on vaja äriomand paigutada taustsüsteemi ja turule.
Väärtus on teoreetiline mõiste. Kõige lihtsam moodus on võrdsustada ettevõtte väärtus omakapitaliga. Aga võib ka võtta aluseks firma varad (bilansilise väärtusega) või arvutada rahavoogu. Väärtuse määramisel vaatame üksnes äriomandit ennast ja ei pööra ülemäära suurt tähelepanu ümbruskonnale.
Vastavalt sellele, kas me tunneme huvi hinna või väärtuse vastu, eristatakse majandusteoorias hindamist ja väärtuse määramist. Meie siinkohal juuksekarva lõhki ei aja ja üldistame mõlemad tegevused hindamiseks.

Milleks hindamist tellida?
Äriomandi hindamist tellitakse valdavalt kahel ajendil. Formaalset hindamist soovitakse juhul, kui on vaja niinimetatud numbrit iseendale teada või lepingusse kirjutada. Teisel juhul vajatakse hindamist, kui saadud numbrit kasutatakse mõne reaalse tehingu läbiviimiseks. Sel puhul on tegemist indikatiivse hindamisega.

Formaalne hindamine on sisetehingute või iseenda tarbeks. Ettevõttega seotud isikutel on mõne formaalse toimingu kinnitamiseks, testimiseks, võrdlemiseks vaja eksperdi või kõrvalseisja arvamust objekti väärtuse kohta. Formaalne hindamine ongi teiste sõnadega väärtuse määramine. Tüüpilisemad olukorrad siin on: aktsionäride omavahelised ringimängimised või vaidlused; vähemusaktsionäride väljaost; töötajate motivatsiooniskeemide või pensioniplaanide koostamine; grupisisesed väärtuse määrangud (kontserni auditeerimisel); pärandused; perekondlikud varaga seotud toimingud (omaniku surm, lahutus); tagatiste seadmised; ka selleks, et endal on huvitav teada või on vaja hinnata äriomandi väärtust isiklikus rahakotis (kõrvalseisja arvamus). Siinkohal tasub tähele panna, et auditeerimine ja äriplaanides kasutatavad arvutused ei ole hindamine. Kuid mõlemal juhul võib tegelikku hindamist vaja minna, kui on tarvis toimingutele (auditeerimisele või äriplaani koostamisele) kommertsväärtuslikku sisu anda.

Indikatiivsed hinnangud peaksid andma tellijale või tehingu osapooltele aimu äriomandi võimalikust „tegelikust“ hinnast ehk turuväärtusest. Indikatiivsed hinnangud ongi võimaliku hinna leidmised. Tüüpilisemad olukorrad: M&A tehingud – ost, müük; MBI; ühinemised, jagunemised; finantseerimised, investeeringute kaasamised; uute aktsionäride kaasamised; aktsiakapitali muutmised. Kõik need tehingud, mida tehakse ettevõttest väljapoole, võõraid kaasates ja avatud turul.

Kes viivad hindamist läbi?
Eestis teevad ettevõtete väärtuse määranguid ja hindamisi:
– spetsialiseeritud hindajad;
– ettevõttemaaklerid (mitte segi ajada kinnisvaramaakleritega);
– juristid;
– audiitorid;
– finantsistid (ka raamatupidajad, kui neil on julgust ja kogemust hindamisi teha);
– kohtuvaidluste korral Kohtuekspertiisi Instituudi riiklikult tunnustatud eksperdid.
Formaalsel hindamisel ehk väärtuse määramisel on määrava tähtsusega finantsisti oskused. Indikatiivsel hindamisel ehk hinna määramisel tehingu tarbeks on võtmeoskuseks majandus- ja kommertsteadmised ja kogemused.

Miks lasta hindamine teha tehingute kogemustega hindajal?
Kõik eelpool nimetatud spetsialistid saavad väga hästi hakkama ettevõtte hindamisega. Hariv ja põnev on ka ise enda ettevõtet hinnata. Miks tehingute kogemusega hindaja võiks siiski olla parim valik?

– Tehingute kogemus. Kuidas müüjad, ostjad, turg suhtuvad ja reageerivad selgub tehinguid tehes, mitte vaikselt arvutit uurides.
– Erinev kogemus ja võrdlusmoment. Iga ettevõte on unikaalne, kuid igas ettevõttes on ka kübeke kellegi teise omapärast, valdkonnast, tegutsemismustrist. Kogemused ja laiem maailmavaade võimaldavad fookust teravamalt seada.
– Kõrvalseisja pilk. Iga laps on oma vanematele kõige armsam ja targem. Nii ka ettevõte. Kõrvalseisja pilk aitab märgata asju armsuse ja tarkuse varjus.

ADMINISTRAATOR osutab järgnevaid hindamise teenuseid:
Ettevõtte väärtuse määramine
Ettevõtte hindamine
Frantsiisi due diligence
Alustava ettevõtte audit

Palju hindamine maksab?
Ettevõtte hindamine on kunst, mitte täppisteadus. Firma väärtust on vale määrata ainult ühe kindla meetodiga matemaatiliselt arvutades. Ettevõtte väärtus pannakse kokku kolmest komponendist: vara, raha, positsioon – VRP. Hindamisi tehakse erinevate meetoditega ja võrreldakse tulemusi omavahel. Kuid tuleb arvestada, et puuduvad õigeid ja valed vastused. Sama ettevõtet on võimalik vaadata mitme erineva pilguga ja see teeb hindamise subjektiivseks.

Ei saa anonüümselt konkreetset hindamise hinda välja hõigata. See oleneb hinnatava objekti olemusest ja paljust muust.
Võtke meiega ühendust ja pärast teie soovide ja hinnatava objektiga tutvumist teeme pakkumuse.