ADMINISTRAATOR on ekspert ettevõtete väärtuse määramises ja hindamises

Teeme kõikide ärivaldkondade ja suurusega ettevõtete hindamisi ja väärtuse määramisi. Toetume 15 aasta ja üle 200 ettevõtte hindamise kogemusele. Kui teil on huvi, vajadus või plaanite tehingut enda äriomandiga, siis olete alati oodatud pöörduma meie poole. Arutame läbi ja vaatame kas ja kuidas saame teile kasulik olla.

Võtke ühendust:
Tambet Made          info@administraator.ee

Lugege allpool, millistest põhimõtetest me hindamise teenust osutades lähtume.
Vaadake meie hindamise teenuseid täpsemalt SIIT.
Vaadake ettevõtte müüdavuse tingimusi SIIT.

Ettevõtte hindamise põhimõtted

Tegutseva ettevõtte, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtte hindamine on tegelikult keeruline protseduur. See on nagu veiniga – nii palju kui on erinevaid valmistajaid ja joojaid, on erinevaid arvamusi. Esmapilgul tundub, et piisab ühest-kahest matemaatilisest tehtest kasumi korrutamisega, kuid tegelikkus on valdavalt hoopis midagi muud. Ettevõtte hindamiseks on palju erinevaid meetodeid ja lähenemisi, kuid võimalikult adekvaatse tulemuse saamiseks on vaja kasutada erinevaid meetodeid, toetuda kogemustele ja võrrelda sarnaseid olukordi.

Hindamise meetodid

1. Meie enda väljatöötatud VRP meetod
2. Diskonteeritud rahavoogude meetod
3. Kasumi korrutise meetod
4. Varade ja omakapitali meetod
5. Turu arengute meetod
6. Investeeringu tootluse meetod
7. Likvideerimisväärtuse meetod

Hindamise reeglid

1. “Turul on alati õigus”
Turumajanduslik põhitõde, mida võib iga kauba kohta öelda. Ettevõte on samuti kaup. Ettevõte on väärt hinda, mida ostja on nõus maksma. Kuna ostjaid on väga erinevaid ja nad ei taha kunagi üleliia maksta, on peamiseks turu mõjutajaks ostjate psühholoogia, mitte ostetava kauba omadused. Sündmuste, faktide, uudiste, manipulatsioonide, läbirääkimiste ja mille kõige veel oskusliku kasutamisega saab turgu panna käituma ajutiselt ja pikaajaliselt mingis kindlas suunas. Ent võib juhtuda ka vastupidi: soovime väga turgu mõjutada, aga midagi ei juhtu. Seega on meil peaaegu võimatu turu käitumist ette näha.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: Mistahes arvame oma ettevõtet väärt olema, määrab lõpuks hinna turupsühholoogia. See, kas nõustume sellega või mitte, on iseasi.

2. “Ettevõtte hind muutub ajas ja olukorras”
Samamoodi võime öelda lapse kasvamise ja arenemise kohta. Ükski lapsevanem ei väida, et tema laps on paha, rumal ja sisutühi. Iga ettevõte on omanikele nagu laps ja iga ettevõtte omanik arvab, et tema ettevõte on maailma parim, kasumlikum ja unikaalsem. Ettevõtete hindamisega on teisiti. Nii palju, kui on ettevõtete hindajaid, on erinevaid meetodeid ja arvamusi ettevõtte väärtuse hindamiseks. Iga ettevõte ja olukord on omas ajas, hindamise hetkes ja olukorras omamoodi. Üks ja sama ettevõte on erineval ajahetkel erinev. Ettevõte muutub vastavalt välismõjudele ja arenguastmetele. Eile antud hinnang ei pruugi täna enam kehtida.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: Hinnake ettevõtte väärtust sellel hetkel, kui teil seda tõesti vaja on, sest minevikus saadud või tulevikku prognoositud tulemus ei pruugi kajastada tegelikku olukorda.

3. “Keegi ei tea, kui palju on diskontomäär”
Diskonteeritud rahavoogude meetod (DCF) ei ole ainus ettevõtte hindamise meetod ja see ei pruugi paljudel juhtudel üldse sobida. DCF baseerub suuresti eelmiste perioodide põhjal tuleviku perioodide prognoosimisel, mis läheb vastuollu ettevõtte väärtuse hindamise reegliga number kaks. DCF loogika on ennustada vabad rahavood, mille äritegevus ettevõtjale toodab ning tuua need hüpoteetilisest tulevikust tänasesse (diskonteerida raha ajaväärtuse põhimõtte alusel). Kas diskontomäär on määratletav, eriti väikeettevõtete puhul? Kas see on omanike ootus tasuvusajale, investorite soovitud tootlus või midagi muud (näiteks rahvusvaheliste baastabelite võrdlusnäitajad)? Ainuüksi kümnendiku muutmine võib mõjutada lõpptulemust märgatavalt. DCF on matemaatika. Matemaatika on täppisteadus, aga ettevõtlus on subjektiivne ja määramatu. Need ei sobi omavahel hästi kokku.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: DCF ei ole ainus hindamise meetod ja ei sobi väikeste ja keskmiste ettevõtete hindamiseks.

4. “Ettevõtte hindamine on kunst, mitte teadus”
Kui tõepoolest soovite teada oma ettevõtte võimalikult “õiget” väärtust või hinda (ideaalsel juhul peaksid hind ja väärtus langema kokku), siis peate pöörduma sellise hindaja poole, kes pole mitte osav matemaatikas või hea finantsist, vaid:
a) kellel on suur kogemuste pagas erinevate ettevõtete väärtuse hindamisel;
b) kellel on arusaamad ja nägemus äritegevusest erinevates ärisektorites laiemalt.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: Alati on vaja ettevõtte väärtust hinnata mitme erineva meetodiga, aga samas ei tohi leida tulemuste aritmeetilist keskmist. Lõpuks määrab tulemuse hindaja kogemus.

5. “Müüjad müüvad minevikku, ostjad ostavad tulevikku”
Müüjad (omanikud) räägivad, mida nad on ettevõttes teinud, kui palju vaeva näinud ja kui neid poleks olnud, poleks ka seda ettevõtet edu saatnud. Ostjaid see jutt hindamisel ei huvita ja ei mõjuta. Ostjatel pole sooja ega külma sellest, mis on kunagi olnud. Neid huvitab ainult see, mida nad ostetava ettevõttega edaspidi peale hakkavad ja millal makstud raha tagasi teenitakse. Ostjad hindavad samuti iseenda panust, st seda, mida nemad peaksid tegema, et ettevõte oleks kasumlikum ja positsioonikam (ja väärtuslikum) paari aasta pärast. Eesmärgiks on ettevõtte väärtuse kasvatamine.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: Ettevõtte väärtus ja hind ei lähe tavaliselt kokku. Ettevõtte väärtuse määramine on siseste tehingute tarbeks, hindamine väliste tegevuste jaoks. Ettevõtte väärtus väljendab minevikus tehtut, hind omakorda on vundamendiks tuleviku arengutele.

6. “Varad, raha, positsioon”
Rahale väärtuse leidmine on kõige lihtsam. See on kas kasum, vaba rahavoog, tootlus või muu selgesti rahanumbrina väljendatav suurus. Vaatamata sellele, et bilansis on varad alti mingi väärtusena kirjas, on varadega keerulisem. Alati on küsitav, mis on varade turuväärtus või kas ettevõtte äritegevuse väliselt on üldse varadel väärtust. Hoopis keeruline on positsiooni hindamisega. Mis on positsiooni väärtus? Kas kliendid, kaubamärk, turuosa, patendid, unikaalne kinnisvara, väljaõpetatud lojaalsed töötajad või midagi muud ja unikaalset? Vara ja positsiooni hind on väga palju hindajas või hindamise tellijas kinni.

ETTEVÕTTE HINDAMISE REEGEL: Ettevõtte väärtus koosneb alati kolmest komponendist: varad, raha ja positsioon. Vara ja positsiooni hind on subjektiivsed näitajad.

7. “Rusikareegel”
Vaatamata sellele, et ettevõtte väärtuse hindamine on komplitseeritud ja tülikas tegevus, on olemas üks lihtne võimalus kiireks suurusjärgu määratluseks. Selleks on EBITDA korrutis. Kui on tegemist väikeettevõttega, kus omanik on tegevjuht, oleks vaja EBITDA-le lisada veel omaniku äranägemisel endale tehtud kulud (Seller’s Discretionary Earnings). Eestis on kõige iseloomulikum kordaja 3 (ehk 3 aastat). Kui kasumiaruandes on kulumieelne ärikasum 10 000 eurot, siis lihtsa rusikareegli järgi on selle ettevõtte hind 30 000 eurot. NB! See on rusikareegel! Korralik hindamine võib anda hoopis teise tulemuse.

ETTEVÕTTE HINDAMISE RUSIKAREEGEL: Kui on vaja esmamuljet ettevõtte väärtuse kohta, saab kiire pildi EBITDA korrutisega. Olge ainult sellele toetudes ettevaatlik ja valige ärivaldkonnale sobiv kordaja!