PERSONAALSE RAHANDUSE ELEMENDID

Allpool on loetletud eraisiku rahanduse peamised elemendid ning tegevused mida personaalses rahanduses tehakse. ADMINISTRAATOR osutab sellest pikast loetelust ettevõtlusomandiga seotud nõustamise, haldamise ja majandamise teenuseid.

Karjäär:
– töö;
– sissetulekud;
– haridus;
– huvialad:
– eneseteostus;
– elustiil.

Vara:
– maa;
– kinnisvara;
– mets;
– eluase;
– väärisesemed;
– asjad;
– intellektuaalne vara;
– investeeringud;
– ettevõtlusomand.

Varahaldus:
– hinnangu andmine perekonna üldisele rahalisele olukorrale;
– perekonna investeerimiseesmärkide määratlemine;
– riskiprofiili ja investeerimisperioodi määratlemine;
– varade paiknemine ja investeerimisstrateegia kujundamine;
– registreerimata väärtpaberite hindamine;
– pangasuhete administreerimine ja nõustamine;
– mandaatide ja õiguste määratlemine.
– vara ja investeeringute struktureerimine;
– vara omamise, majandamise ja jaotamise planeerimise nõustamine;
– privaatsuse ja vara kaitse struktureerimine.

Laenud:
– laenuhalduse plaan;
– eluasemelaenud;
– tarbimislaenud;
– autolaenud;
– krediitkaardid;
– õppelaenud;
– võlahaldus;
– tagatiste haldus;
– laenude refinantseerimine.

Investeeringud:
– omandi põhised investeeringud (aktsiad, kinnisvara, väärismetallid, mets, …);
– laenude põhised investeeringud (võlakirjad, laenud,…);
– raha põhised investeeringud (hoiused, …);
– alternatiivsed investeeringud;
– kollektiivsed investeeringud (fondid).

Ettevõtlusomand:
– sobivate jurisdiktsioonide valimine erinevateks korporatiivseteks struktuurideks;
– passiivne ja aktiivne äriomand;
– enamus- ja vähemusomand;
– ühe inimese ettevõte;
– osalused kompaniides;
– rahvusvaheline ettevõte;
– pereettevõte.

Ettevõtlusomandi arendamine ja planeerimine:
– ettevõtte väärtuse määramine ja hindamine;

– äriomandi väärtuse hoidmine ja kasvatamine;
– M & A nõustamine;
– IPO nõustamine;
– korporatiivse rahanduse nõustamine;
– partnerluste ja liidusuhte nõustamine;
– vara finantseerimise nõustamine;
– erakapitali investeeringud ja struktuurid;
– suhete ja lepingute koordineerimine asutuste ja instantsidega;
– rahvusvaheliste usaldusisikute ja usaldusteenuste valik ja kontrollimine;
– (välismaa) kontori ja virtuaalse kontori sisseseadmine;
– esindaja ja agentuuri teenused.

Arvepidamine ja likviidsus:
– lühi- ja pikaajaliste majandusprognooside ja ülevaadete koostamine;
– rahavoogude projektsioonid;
– eraisiku (personaalne) raamatupidamine;
– rahavoogude majandamine.

Administreerimine:
– juriidiline nõustamine;
– dokumentide koostamine ja säilitamine;
– arvepidamine;
– administratiivsete dokumentide koostamine ja jälgimine;
– arvete ja maksude maksmise jälgimine.

Järelvalve ja aruandlus:
– erinevate pangakontode konsolideeritud aruandlus;
– erinevate varaliikide konsolideeritud aruandlus;
– konsolideeritud tulemusaruandlus;
– riskianalüüsid ja riskiraportid;
– strateegiahälvete võrdlus;
– aastaaruannete koostamine;
– võrgujärelvalve süsteemi loomine ja administreerimine.

Maksud:
– topeltmaksustamise vältimine rahvusvahelise omandi korral;
– kohalik ja rahvusvaheline maksunõustamine;
holding-firma ümberasumine;
– maksudeklaratsioonide koostamine.

Piiriülene tegevus:
– erinevate piirkondade majanduskliima ja maksude analüüs;
– asukoha valik ja muutused;
– erinevate riikide residentsuse teenused;
– välismaal õppimise korraldamine;
– kontaktide ja asjaajamise korraldamine ja koordineerimine välismaa ametkondadega.

Kindlustused:
– kindlustusportfelli ja objektide määratlemine;
– poliiside kehtivuse jälgimine;
– elukindlustuste ja tervisekindlustuste jälgimine;
– rahvusvahelised tervise- ja reisikindlustused;
– kohalikud ja rahvusvahelised varakindlustused.

Pärandi planeerimine:
– pärandi majandamine;
– testamendi koostamine;
– abieluvaralepingu koostamine;
– abielueelse lepingu koostamine;
– pensioni planeerimine;
– põlvkonnavahetuse korraldamine.