Rahvusvahelistumine

Eesti turu väiksust arvestades mõlgub välisturule orienteeritus praktiliselt igaühel meeles. Oleme määratlenud seitse tehinguliiki, mis katavad kõik võimalused rahvusvaheliseks äriks. Pakume kõigis nendes abi, nõu ja kontakte. Alates turuluurest ja strateegia koostamisest kuni koostööpartnerite leidmiseni.

1. Kaupade (teenuste) ost ja müük ehk importimine ja eksportimine.
2. Esinduse loomine välisriigis.
3. Litsentsid ja frantsiis.
4. Ühisettevõte ja ühinemine.
5. Piiriülene omandamine.
6. Koostööprojektides osalemine ja oskusteabe müük.
7. Kauplemine investeeringutega.

ADMINISTRAATOR teeb rahvusvahelistumise teenuste osutamisel koostööd rahvusvahelise äri ja M&A firmaga INTERNATIONAL TRADE SERVICES.

VÄIKE GLOBAALNE ETTEVÕTE – VGE
ADMINISTRAATOR propageerib selliste ettevõtete tegemist, kus kogu ettevõtte töökorraldus, ärisüsteem ja juhtimine on ehitatud üles kasvamisele ja rahvusvahelisele laienemisele. Ettevõte on disainitud, majandatud ja süstematiseeritud tegutsema suurelt. Suuremalt kui töökoht, suuremalt kui küla, linna, maakonna või riigi tasand, suuremalt kui omaniku isik. Saate Eestist juhtida oma globaalset ettevõtet või ise elades globaalselt juhtida oma Eesti ettevõtet.
Vaadake täpsemalt SIIT.

Erinevatel ettevõtetel ja erinevates olukordades on meetodid ja tegevused erinevad. Standardseid lahendusi pole. Ärilahenduste teenuseid osutame firmaga eelneva tutvumise ja arutelude järel, pakkumuste alusel. Sama põhimõte on ka hinnapoliitikas.

§ Kuna ADMINISTRAATORi teenuseid osutades puutume kokku ja vahetame tundlikku ja konfidentsiaalset informatsiooni kliendi-tellija äriomandi ja tema äriprotsesside kohta, siis kõikide teenuste osutamisele eelneb põhjalik tutvustamine ja tutvumine soovide ja olukorraga ning sõlmime teenuse osutamise lepingu ja konfidentsiaalsuse lepingu.

Et leppida kokku esmane vestlus välisturule laienemise teemadel võtke meiega ühendust info@administraator.ee.