ADMINISTRAATOR teenuste osutamise üldised põhimõtted

Rahvusvahelistumine; ümbermõtestamine; virtualiseerimine; brändimine ja rebrändimine; süsteemi ja formaadi muutmine ja täiendamine; kasvatamine; väärtuse tõstmine; uutele turgudele laienemine; uute toodete ja teenuste turule toomine; ülevõtmine; jne.

Need on olulised (kuid tavaliselt mitte hädavajalikud) toimingud, mida konkurentsis püsimiseks teha tuleb. Mitte ainult eri- või kriisiolukordades. Muutuste tegemise vajadust mõistavad kõik, kuid tihti jääb puudu konstruktiivsusest neid teha.

Te ei ole üksi nende mõtetega. Saame teile kogemuste, kontaktide ja oskustega äriformaadi ümbermõtestamisel ja uuele tasandile tõstmisel abiks olla.

ADMINISTRAATORi teenused on disainitud mikro-, väike- ja keskmiste ettevõtete omanikele, et nende äriomandit muuta tugevamaks ja väärtuslikumaks.

Liigitame äriomandi aktiivseks ja passiivseks.  Aktiivne äriomand on selline, mille käekäigule aitab omanik ise kaasa sel moel kui panustab töö, juhtimisoskuse või aktiivse partnerluse kaudu. Passiivne äriomand on osalus ettevõttes või äriprojektis, mille igapäeva suunamiseks pole omanikul piisavalt aega, tahtmist või oskust. Kumbki variant pole hea ega halb. Erinevates olukordades toimivad mõlemad ühtviisi hästi või halvasti. Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused.

ADMINISTRAATOR teenused on mõlemat tüüpi äriomanikele. Eriti tasub meie poole pöörduda, kui plaanite enda aktiivse äriomandi muuta passiivseks. Passiivne äriomand on väärtuslikum.

Töötamise lõks
Aktiivse äriomandi plussiks on, et omanik teeb ise aktiivselt protsesse kaasa, hoiab kätt pulsil, töötab enda ettevõttes ning saab sellest tulu ja rahuldust. Aktiivne äriomand on omanikule pigem töökoht või hobi kui äri.
Aktiivse äriomandi miinuseks on, et kergesti võib langeda töötamise lõksu. Mida rohkem ettevõtte omanik enda ettevõttes töötab, tegeleb seal kõigega ja tegevjuhtimisega, seda vähem väärtuslik on tema ettevõte. Seetõttu tasub kaaluda passiivse äriomandi eeliseid ja võimalusi.

ADMINISTRAATORi teenused on jagatud kahte gruppi: ÄRIOMANDI HINDAMINE ja ÄRILAHENDUSTE VÄLJATÖÖTAMINE (nimetame neid teenuseid ka väärtuse tõstmiseks, sest seda need kindlasti on). Hindamine on ettevõtte senisele tegevusele hinnangu andmine, ärilahenduste väljatöötamine on ettevõtte uuele tasandile tõstmine ja tulevikku vaatamine.

Kuidas teenust tellida?
Erinevatel ettevõtetel ja erinevates olukordades on meetodid ja tegevused erinevad. Kõik ADMINISTRAATORi teenused on personaalsed, standardseid lahendusi pole. Teenuseid osutame firmaga eelneva tutvumise ja arutelude järel, pakkumuste alusel. Tulemused vormistame raporti, nõustamise või pikemaajalisema koostöö kujul.
Võtke meiega ühendust e-kirja info@administraator.ee või alloleva kontaktvormi kaudu. Lepime kokku esmase kohtumise ja vestluse (on-line või off-line vormis). Esmase infoga tutvumise järel teeme pakkumuse. Teenuse osutamiseks läheb pärast tingimustes kokkuleppimist ja vastava teenuse osutamise lepingu sõlmimist.

Palju teenus maksab?
Üks ja sama teenus on erinevate ettevõtete ja erinevates olukordades erineva keerukuse ja mahuga. Seetõttu puudub meil esialgne üldine hinnakiri. Me ei tööta tunnitasu alusel ega karbistatud pakettide järgi. Teeme individuaalse pakkumuse ja lepime fikseeritud hinnas kokku.
Välja arvatud alustava ettevõtte audit, kus teenus on tasuta, kuid eeldab esmast meiepoolset hinnangut, kas ettevõte on juba sellises faasis, et auditit on mõistlik teha.
Tasu puudub ka lepingueelsel tutvumise ja kokkulepete tegemise faasis, ükskõik kui kaua või eeltöömahukas see poleks.

Kuidas on konfidentsiaalsus tagatud?
ADMINISTRAATORi teenuseid osutades puutume kokku ja vahetame tundlikku ja konfidentsiaalset informatsiooni kliendi-tellija äriomandi ja tema äriprotsesside kohta. Seetõttu on väga tähtis, et kõikide teenuste osutamisele eelneb põhjalik tutvustamine ja tutvumine soovide ja olukorraga. Kui tööks läheb, siis sõlmime teenuse osutamise lepingu ja konfidentsiaalsuse lepingu. Muidugi ei taga ükski leping 100-protsendilist garantiid, kuid me anname endast parima, et teie äriomandi telgitagused ja ärihuvid jääksid ainult meie vahele.

Meie gruppi kuuluvad veel:
– Tehingute tegemise (M&A) teenused: ettevõtte müük ja väljumine, jagunemised ja eraldumised, põlvkonnavahetus ja tehingud pereettevõtetega, tehingud vähemusosalustega, ettevõtete omandamised ja ülevõtmised, ettevõtete ühinemised ja liitmised, MBI, MBO. www.vrp.ee
– Rahvusvahelise äri teenused: partneriotsing välismaal, agentuuri teenus, turu-uuringud, ja palju teisi individuaalseid lähenemisi. www.itscorporate.ee
– Frantsiisi arendamise teenused: frantsiisikontseptsiooni loomine ja arendamine, frantsiiside müük, frantsiisivõtjate nõustamine. www.franchising.ee

Tõstame koos teie äriomandi väärtust!

Palun täitke kõik väljad.