Ettevõtte väärtuse määramine

Maailmas kõige enim kasutatav noteerimata ettevõtte väärtuse määramise meetod on diskonteeritud rahavoogude meetod (Discounted Cash Flow model – DCF). Kuid ettevõtte väärtuse määramiseks on veel mitmeid teisigi teoreetilisi ja praktilisi meetodeid. Täpsema tulemuse saamiseks ainult DCF-ist ei piisa, tuleb rakendada mitut erinevat meetodit.

ADMINISTRAATOR osutab ettevõtte väärtuse määramise teenust.

Teoreetilistest meetoditest kasutame:
– diskonteeritud rahavoogude meetodit;
– kasumi korrutise meetodit;
– varadel ja omakapitalil baseeruvat väärtuse määramist.

Praktilistest meetoditest kasutame:
– turu arengute meetodit;
– investeeringu tootluse meetodit;
– likvideerimisväärtust.

Tulemuse vormistame kaht tüüpi raporti kujul:
– lühiraport (kasutatud meetodite ja tulemuste analüüs);
– täisraport (lisaks lühiraportis toodule veel hinnang taustsüsteemile ja turuolukorrale ning väärtust tõstvate ja vähendavate tegurite väljatoomine).

Raporti vormistame eesti ja/või inglise keeles.

ADMINISTRAATOR kuulub samasse äriteenuste gruppi rahvusvahelise äri ja M&A firmaga INTERNATIONAL TRADE SERVICES. Kui teil on mõttes väärtuse määramine rahvusvahelises kontekstis, tehingud äriomandiga või laienemine välisturule, tasub ka selles osas meie kompetentsi uurida. Ettevõtte müügiks ettevalmistamist aitab teha VR PRO.

§ Kuna ADMINISTRAATORi teenuseid osutades puutume kokku ja vahetame tundlikku ja konfidentsiaalset informatsiooni kliendi-tellija äriomandi ja tema äriprotsesside kohta, siis kõikide teenuste osutamisele eelneb põhjalik tutvustamine ja tutvumine soovide ja olukorraga ning sõlmime teenuse osutamise lepingu ja konfidentsiaalsuse lepingu.

Et leppida kokku esmane vestlus väärtuse määramiseks võtke meiega ühendust info@administraator.ee.