Alustava ettevõtte audit

Kui esmakordselt tehakse ettevõte ja alustatakse äriga, siis on peamine tähelepanu äriideel, äriplaanil ja rahastamisel. ADMINISTRAATORi alustava ettevõtte auditit keskendub järgmisele etapile ettevõtte ajateljel, kui äritegevus on reaalselt käivitunud. Ärge ajage segi meie alustava ettevõtte auditit start-upi hindamisega.

Mida me auditi raames vaatame? Piltlikult töötame läbi kogu ettevõtte „kehaehituse“, toome välja tähelepanu vajavad kohad ja anname oma rikkalikust pagasist nõu, kuidas midagi paremini või targemalt teha. Me oleme teinud sadade ettevõtete hindamisi, koostööprojekte ja nõustamisi, mille põhjal oleme kogunud unikaalse kogemustepagasi väga erinevates ärivaldkondades.

Luustik

Kaup
– valmistamise või hankimise tehnoloogia
– valmistamise või hankimise know-how
– sisendid ja väljundid
– omahind
– varud

Süsteem
– asukoht ja ruumid
– masinad ja seadmed
– töövahendid, inventar
– tarkvara

Töökorraldus
– personal ja ametid

– juhtimine ja kontroll
– koolitus, väljaõpe

Vereringe

Finantseerimine
– investeeringud, tootlus, tasuvusaeg

– omakapital
– finantsvõimendus

Raha
– varad
– käibevahendid
– kasum/kahjum
– rahavoog
– reserv, likviidsus

Lihased

– bränding
– turundus
– müük
– arendus

Muud organid

tarnijad/hankijad
kliendid
– koostööpartnerid
kindlustus

 

Koostame tulemuste ja tähelepanekute kohta raporti.

Raport on eesti keeles.

Teenus on tasuta, kuid eeldab esmast meiepoolset hinnangut, kas ettevõte on juba sellises faasis, et auditit saab teha.

§ Kuna ADMINISTRAATORi teenuseid osutades puutume kokku ja vahetame tundlikku ja konfidentsiaalset informatsiooni kliendi-tellija äriomandi ja tema äriprotsesside kohta, siis kõikide teenuste osutamisele eelneb põhjalik tutvustamine ja tutvumine soovide ja olukorraga ning sõlmime teenuse osutamise lepingu ja konfidentsiaalsuse lepingu.

Et leppida kokku esmane vestlus alustava ettevõtte auditi tegemiseks võtke meiega ühendust info@administraator.ee.