Bränding

Traditsiooniliselt mõistetakse brändi all eksklusiivset kaubamärki või silmahakkavat tuntud korporatiivset identiteeti. Meie meelest on vaja brändida ka ärimudel ja -protsessid. Korralik bränd sünnib siis kui visuaalne ja tunnetuslik on seotud tugevalt kokku äriprotsessiga. Oma kauba või teenuse ja äriprotsessi brändimisele tasub mõelda kohe algusest peale. Sest brändi olemasolu ei ole ainult konkurentsieelis, vaid on ka konkurentsikilp. Bränd on oluline ettevõtte väärtuse positsiooni komponendi osa.

ADMINISTRAATORi äriprotsessi brändingu teenused koosnevad järgnevast:
– äriarendus;
– tootearendus;
– re-disain;
– äriprotsessi brändimine;
– käsiraamatute koostamine;
– brändiraamatute koostamine;
– disainiraamatute koostamine.

Erinevatel ettevõtetel ja erinevates olukordades on meetodid ja tegevused erinevad. Standardseid lahendusi pole. Ärilahenduste teenuseid osutame firmaga eelneva tutvumise ja arutelude järel, pakkumuste alusel. Sama põhimõte on ka hinnapoliitikas.

§ Kuna ADMINISTRAATORi teenuseid osutades puutume kokku ja vahetame tundlikku ja konfidentsiaalset informatsiooni kliendi-tellija äriomandi ja tema äriprotsesside kohta, siis kõikide teenuste osutamisele eelneb põhjalik tutvustamine ja tutvumine soovide ja olukorraga ning sõlmime teenuse osutamise lepingu ja konfidentsiaalsuse lepingu.

Et leppida kokku esmane vestlus äriprotsessi brändi väljatöötamiseks võtke meiega ühendust info@administraator.ee.