Klientide kaalufaktorid jagunevad kolme gruppi: brändilojaalsed, asukohalojaalsed ja isikulojaalsed. Viimasel juhul pole mõtet ettevõtlusest rääkida, siis on tegemist ühe konkreetse inimese oskuste müügiga. Kõige väärtuslikum on omada muidugi brändilojaalseid kliente. Suurtest tehnoloogilistest muutustest tulenevalt muutub asukoht aina vähetähtsamaks.

Esimene näide. Asukohalojaalsed on paljud toitlustusettevõtete kliendid. Töökohtade sööklad, kaubanduskeskuste ja turismipiirkondade restoranid. Väga suure tõenäosusega käivad kliendid seal söömas asukoha pärast. Need restoranid jäävad neile tee peale või paiknevad klientuurile võimalikult mugavas läheduses. Väiksem osa toitlustusfirmasid on brändid. Kui tuntud koka gurmeerestoran panustab asukohta, avab restorani hunnitu merevaatega kallil kaldapealsel, siis selline samm pigem vähendab ettevõtte väärtust kui tõstab. Kliendid käivad gurmeerestoranis söömas eelkõige toidu ja teeninduse pärast, mitte merevaate pärast. Muidugi ei tee kellelegi kurba meelt, kui hea toidu juurde käib ka merevaade, aga see pole primaarne. Kui gurmeerestoran otsustab ühel päeval kaldapealselt ära kolida, siis suure tõenäosusega kliendid järgnevad uude asukohta ega kurvasta merevaate puudumise pärast. Kui aga suure büroomaja töötajate söökla kolib kaldapealsele merevaatega kinnistusse, siis suure tõenäosusega ei hakka ükski büroomajas töötav klient lõunapausi ajal sõitma linna teise otsa ei merevaate ega toitude pärast, vaid leiab ikkagi kõige lähema ja soodsama söögikoha. Kuidas ettevõttele endale mõjub asukoha ja brändi reeglite ringivahetamine? Arvatavasti gurmeerestorani oleks majanduslikult kasulikum pidada mitte kallil pinnal, vaid jätta kinnisvara kulu (mis niikuinii toidu hinnas sisaldub) hoopis enda taskusse.

Teine näide. Masinaehituse allhankefirma on erastanud nõukogude ajal ehitatud ja hiljem pankrotistunud tootmiskompleksi Tallinnas. Hiljem on aastate jooksul pidanud panustama palju raha tootmishoonete remontimisse, töökeskkonna parandamisse, euronormatiivide täitmisesse ja mis kõike veel. Tootmisruumid on läikivalt puhtad ja energiasäästlikud. Masinaehituse firma kliendid on rahvusvahelised suurkorporatsioonid lähiriikidest ja kaugemalt, kes tellivad erinevaid detaile ja komplekteerimise teenust. Kui tähtis on asukoht ja modernne kinnisvara selles äris? Üldsegi mitte. Selle ettevõtte enamik klientidest pole käinud kordagi Eestis, ega külastanud tehast. Enamik kliente tellivad niikuinii hulga teisi tooteid erinevatelt allhankijatelt üle maailma. Suured investeeringud tootmishoonetesse on teinud pigem selle ettevõtte lõpptoodangu kallimaks kui mõnel teisel konkurendil, kes on panustanud hoopis masinaparki ja rendib võimalikult odavat tootmispinda. Kui aga näiteks toodud firma otsustab kolida mujale, ei häiri see kliente, kui tarne ja kvaliteet ei halvene.

Väga harvadel juhtudel on asukohalojaalsus väärtuslik. Tavaliselt ei ole mõistlik töötada sisse asukohta, vaid hoopis brändi. Bränd annab ettevõttele näo, aitab turunduses, aitab kliente kinni hoida ja annab tubli annuse ettevõtte väärtusest.