Ettevõtte hindamise reegel nr. 5
Müüjad müüvad minevikku, ostjad ostavad tulevikku.

REEGEL: Hind ja väärtus ei lähe tavaliselt kokku. Väärtuse määramine on siseste tehingute tarbeks, hindamine – väliste. Väärtus väljendab minevikus tehtut, hind on vundamendiks tuleviku arengutele.

Müüjad-omanikud räägivad, mida nad on ettevõttes teinud, kui palju vaeva näinud, et kui neid poleks olnud, ei oleks seda ettevõtet saatnud edu. Ostjaid-omanikke see jutt ei huvita ega mõjuta. Ostjatel pole sooja ega külma sellest, mis on kunagi olnud. Neid huvitab see, mida nad ostetava ettevõttega edaspidi peale hakkavad ja millal makstud raha tagasi teenitakse. Ostjad hindavad samuti iseenda panust, st seda, mida nemad peaksid tegema, et ettevõte oleks paari aasta pärast kasumlikum, väärtuslikum ja positsioonikam.

Väärtus on mineviku väljendus ja kokkuvõte. Väärtuse määramisel me tahame millelegi konkreetsele ja tõestatule toetuda. Selleks on mineviku majandustulemused. Hindamisel aga tahame teada, kas tulevikus on võimalik sama tulemust saavutada ja seda parandada. Hindamine on tuleviku müümine.