Ettevõtte hindamise reegel nr. 7
Rusikareegel – EBITDA korrutis

REEGEL: Rusikareeglid on kiired võimalused. EBITDA korrutis ei anna põhjalikku ja õiget vastust, kuid annab idee võimaliku tootluse kohta.

Vaatamata sellele, et ettevõtte hindamine on komplitseeritud ja loominguline tegevus, on olemas üks lihtne võimalus suurusjärgu kiireks määratluseks. See on EBITDA korrutis. Kui on tegemist väikeettevõttega, kus omanik on tegevjuht, oleks vaja EBITDA-le lisada veel omaniku äranägemisel endale tehtud kulud (Seller`s Discretionary Earnings).

EBITDA korrutuses on ainult kaks tegurit – EBITDA ja kordaja. EBITDA võtame hinnatava ettevõtte neljast viimasest majandusaasta aruandest ja valime kõige iseloomulikuma (mitte keskmise). Tulemuse määrab kordaja valik. Maailma praktikas on kordaja 1-5. Eestis oludes kõige neutraalsem kordaja 3 ehk teisisõnu kolme aasta iseloomulik EBITDA.